Onderzoek toont aan: Zalige Idesbald ligt niet in Brugge

Wetenschappelijk onderzoek naar de stoffelijke resten en de kist die werden toegeschreven aan de Zalige Idesbald, hebben opmerkelijke resultaten opgeleverd. De derde abt van de voormalige cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen in Koksijde werd verondersteld begraven te liggen in het reliekschrijn dat sinds 1894 bewaard wordt in de Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Potterie kerk in Brugge. Natuurwetenschappelijk onderzoek leert echter dat de persoon in de loden kist onmogelijk Idesbald kan zijn.

Verrassende uitkomst

Eind februari werd het reliekschrijn van de Zalige Idesbald voor de twaalfde keer in 848 jaar geopend. Een team van historici, archeologen, fysisch antropologen en natuurwetenschappers wil met het onderzoek op de goed  bewaarde en gedocumenteerde relieken inzicht krijgen in het individu Idesbald. Aan de hand van het gebit kunnen bijvoorbeeld gegevens over het dieet en de voedingspatronen van onze voorvaderen afgeleid worden. Het onderzoek biedt ook cruciale informatie voor de interpretatie van de meer dan 1.000 graven die in de tweede helft van de twintigste eeuw in Koksijde werden opgegraven en kadert in een groter onderzoeksproject met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Universiteit Antwerpen en de Archeologische Dienst Waasland.

De Zalige Idesbald overleed in 1167. Uit het onderzoek blijkt nu echter dat het skelet en de kist ten vroegste teruggaan tot de 15e eeuw. Dat betekent dat dit graf 300 jaar jonger is dan Idesbald. Mark Van Strydonck (onderzoeker verbonden aan het KIK): “Onderzoek toont aan dat de kist en het individu één geheel vormen en dus ontegensprekelijk samen horen. Ze stammen uit dezelfde periode, namelijk tussen 1470 en 1623”.

Conferentie

Maar wie ligt er dan in de kist en wie werd al die eeuwen als Idesbald vereerd? En waar ligt de echte Idesbald? Veel vragen, waar gaandeweg een antwoord op wordt gezocht. Het onderzoek toont in ieder geval het belang aan van doorgedreven onderzoek, iets wat ook naar voren zal komen op het internationaal colloquium 'Dead Men Talking' (21-23 oktober 2015). Deze wetenschappelijke bijeenkomst, over de meer dan 1.000 grafcontexten gevonden op het domein van de Duinenabdij, legt de klemtoon op een ruimere benadering van de skeletten en hun funeraire context, alsook het verhaal dat ze van gemeenschap tot individu vertellen. Ook het onderzoek op de kist in de kerk van O.L.V.-Ter Potterie komt uitgebreid aan bod.

Meer info, klik hier.

Foto: Gemeente Koksijde