Onderzoek cultuureducatie: oproep tot deelname aan de enquête

Tal van gesubsidieerde cultuur- en jeugdorganisaties maken werk van cultuureducatie (kunsteducatie, erfgoededucatie, media-educatie, enz.). Om zicht te krijgen op welke organisaties in welke mate met cultuureducatie bezig zijn en hoe zij dat precies doen (visie, aanpak, methodiek, …) voert het onderzoeksinstituut HIVA-KULeuven momenteel een onderzoek uit. Dit onderzoek draagt de titel ‘Veldtekening cultuureducatie’ en gebeurt in opdracht van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege.

In het kader van dit onderzoek ontvangen alle gesubsidieerde erfgoedorganisaties via e-mail een link naar een online enquête. In functie van de onderzoeksresultaten voor deze sector is het belangrijk dat alle aangeschreven organisaties de enquête ook effectief invullen, ook die organisaties die niet of nauwelijks met cultuureducatie bezig zijn. Voor deze laatste groep zal het invullen nauwelijks vijf minuten tijd vergen.

Dank alvast om mee te werken aan deze veldtekening. De resultaten van het onderzoek worden in de zomer verwacht. Heeft u vragen over het onderzoek of over de enquête, mail of bel naar: lode.vermeersch@hiva.kuleuven.be of +32 (0)16 32 04 61.