NISE: Vlaams archiefproject op Europees niveau

NISE / (c) ADVN

NISE, een initiatief van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN), verbindt in een netwerk de erfgoedinstellingen in Europa die de nationale bewegingen tot (een deel van) hun themaveld rekenen. Het project biedt daarmee een platform voor tijdelijke en permanente samenwerking, voor de ontwikkeling van expertise specifiek voor dat soort archieven, voor het opstellen van gezamenlijke archiefprojecten en voor het verstrekken van advies en het leveren van diensten (tot en met het veiligstellen van archieven) op Europees niveau.

NISE (Nationale bewegingen en Intermediaire Structuren in Europa) biedt een instrument om de vergelijkende historiografie van de nationale bewegingen in Europa te bevorderen. Nationale bewegingen zijn immers bij uitstek transnationaal: de onderlinge verschillen en parallellen c.q. transfers kunnen echter nog onvoldoende gedetecteerd worden; tevens ontbeert het theoretisch onderzoek van het nationalisme voldoende empirische basis bij gebrek aan zo’n werkinstrument. Door middel van een relationele gegevensbank wil NISE aan die lacunes verhelpen.

Meer informatie over het project vindt u op de website of via mail: info@nise.eu. Het project wordt ook voorgesteld in een publicatie: L. Boeva. Rien de plus international. Naar een comparatieve en transnationale historiografie van nationale bewegingen, Antwerpen, ADVN, 2009, 62 pp. (10 euro). Meer info: website ADVN

(c) Beeld: ADVN