Nieuwsbrief Europeana Inside verschenen

Europeana Inside

Op 1 oktober heeft het Europese project 'EuropeanaInside' haar eerste nieuwsbrief gepubliceerd. De EuropeanaInside-nieuwsbrief komt iedere zes maanden uit en bevat het laatste nieuws over de activiteiten binnen het EuropeanaInsde-project.

EU-Inside gaat deelname van erfgoedinstellingen aan Europeana makkelijker maken. Hoewel de interesse bij erfgoedinstellingen om hun collecties in breder verband aan te bieden groot is, zijn er nog allerlei technische, juridische, financiële en organisatorische factoren die dat nu belemmeren. EU-Inside wil daar een eind aan maken.
 
Doel van het project
Het doel van het project is de ontwikkeling van een set hulpmiddelen die (collectie)informatie vanuit collectieregistratiesystemen en objectbeheersystemen direct beschikbaar stellen aan verzamelsites (aggregatoren) zoals Europeana. De zogeheten ‘Europeana Connection Kit’ (ECK) zorgt voor de juiste formaten van de beschrijvingen en de goede licenties daarvan, en voor de voorwaarden voor hergebruik van de beschreven objecten.

Uit België participeren KU Leuven (KADOC en LIBIS), de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, iMinds (v.h. IBBT) en het Koninklijk Belgsich Instituut voor Natuurwetenschappen in het project.

Meer informatie vindt u op de EuropeanaInside-website.

Bron: DEN / Vlaamse Erfgoedbibliotheek