Nieuws van de Groote Oorlog

Evergem's Yzerblad: komt uit de loopgrachten als ’t past (S.l.  1917 – 1918)

In opdracht van het VIAA inventariseert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek momenteel de periodieke publicaties uit de Eerste Wereldoorlog bij de participerende bewaarinstellingen. Deze inventarisatie vormt de eerste stap in de realisatie van een grootschalige digitalisering van periodieke publicaties (met name kranten) uit de periode 1914-1918. Met dit project zet het VIAA een eerste stap om naast het audiovisueel erfgoed ook het papieren erfgoed duurzaam te bewaren en digitaal toegankelijk te maken.

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog doet de belangstelling voor nieuwsbladen uit deze periode opleven. Kranten uit de periode 1914-1918 vormen een bijzonder rijke, maar door het vaak slechte papier waarop ze gedrukt werden, ook zeer kwetsbare bron van informatie. Digitalisering is daarom absoluut noodzakelijk.

Projectnieuwsbrief

Begin deze week werd de eerste projectnieuwsbrief uitgestuurd. Via korte updates informeert de nieuwsbrief betrokken medewerkers van de deelnemende instellingen de komende maanden over het verloop van het project. In de eerste editie verneemt u meer over de werkzaamheden van Tuur Van Hove, projectmedewerker en momenteel bezig met de inventarisatie van de periodieke publicaties uit WO I. Daarbij wordt vertrokken van de gegevens in Abraham - Catalogus van Belgische kranten, een databank waarin het krantenbezit van bijna honderd bewaarinstellingen in Vlaanderen en Brussel is opgenomen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via dit formulier.

Meer informatie

Projectpartners: VIAA, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO, PACKED, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Provinciale Bibliotheek Limburg, Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Leuven, ADVN, Amsab, AMVB, KADOC, Liberaal Archief, In Flanders Fields Museum, Memorial Museum Passchendaele 1917

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina op de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek of contacteer Tuur Van Hove, Projectmedewerker Digitalisering Vlaamse Erfgoedbibliotheek, +32 (0)486 23 55 53, tuur@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

Afbeelding: Evergem's Yzerblad: komt uit de loopgrachten als ’t past (S.l.  1917 – 1918), Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier