Nieuwe wind door Leuvense Universiteitsbibliotheek

Het gebouw van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein is alom bekend. Minder geweten is dat er sinds enige tijd achter de schermen gewerkt wordt aan de reorganisatie van de diensten die in dit gebouw gehuisvest zijn. Dit leidde in december 2015 tot de oprichting van Artes, een fusie van de collecties en de werking van de faculteitsbibliotheek Letteren en de moderne collecties die in het bibliotheekgebouw op het Ladeuzeplein worden bewaard. In mei 2016 werden twee andere diensten boven de doopvont gehouden: Kunst en Erfgoed, en Bijzondere Collecties.

De dienst Kunst en Erfgoed wordt toegevoegd aan de Rectorale Diensten van de KU Leuven en wordt aangestuurd door de vicerector Cultuur. De nieuwe dienst groepeert het Universiteitsarchief, de Dienst Kunstpatrimonium en de Dienst cultuur- en publiekswerking, die instaat voor de valorisatie en het beheer van het gebouw van de Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein. Bijzondere Collecties blijft onderdeel van de Universiteitsbibliotheek en staat in voor het goede beheer van het rijke bibliothecaire erfgoed. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de collectie van het Tabularium, die naast een uitgebreide referentiecollectie ook handschriften, oude drukken, grafiek en moderne preciosa bevat. Een nieuw samengesteld team zal zich o.l.v. diensthoofd Marleen Reynders op een dynamische manier inzetten voor de verdere ontsluiting en valorisatie van deze collecties.

De website van Bijzondere Collecties is nog in opbouw, maar u kan de nieuwe dienst alvast volgen op Facebook.

Op de foto: Dialogorum libri IV (ms. 1379) © Digitaal Labo KU Leuven

Bron: Universiteitsbibliotheek Leuven - Bijzondere Collecties