Nieuwe website Agentschap Sociaal-Cultureel Werk

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk

Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk heeft een nieuwe website. De webstek bundelt de informatie over het jeugdbeleid, het lokaal cultuurbeleid, het participatiebeleid en het beleid inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten. Via de homepage en de menu's gidst de nieuwe website u doorheen het sociaal-cultureel veld en blijft u op de hoogte van het allerlaatste nieuws.