Nieuwe kwaliteitscyclus digitaal erfgoed

Afbeelding kwaliteitscyclus

Als u op een goede en duurzame manier toegang tot uw digitale collecties wilt bieden is het verstandig dit systematisch aan te pakken. Digitaal Erfgoed Nederland biedt hiervoor een kwaliteitscyclus, waarbij u vier stappen doorloopt. DEN heeft deze ‘Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed’ in een nieuw jasje gestoken en goed online vindbaar gemaakt.

Net als bij de oude cyclus bestaat de nieuwe cyclus uit twee niveaus, waarbij het eerste niveau gebaseerd is op de plan-do-check-act cyclus en het tweede niveau gerelateerd is aan de Digital Content Life Cycle.

De voordelen van de nieuwe cyclus:

  • Minder stappen, meer overzicht
  • Aandacht voor digital born collecties en gedigitaliseerde collecties
  • Geactualiseerde kennisdossiers


U kan de cyclus online bekijken op de vernieuwde website van DEN

Bron: DEN