Nieuwe brochure vormingsaanbod 2012

Vormingsaanbod 2012

De nieuwe brochure Vormingsaanbod 2012 bundelt opnieuw het vormingsaanbod van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, FARO en van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea. Het aanbod 2012 concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en -ontsluiting.

Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema’s (zoals b.v. lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management). Voor 2012 werd het aanbod voor behoud en beheer sterk uitgebreid. Want enerzijds willen we informeren over de nieuwe klimaatrichtlijnen, anderzijds krijgt het depotbeleid in de provincies en VGC stilaan vorm. De nieuwe depot- en registratieconsulenten zetten daarom hun schouders onder een gericht vormingsaanbod.

Een volledig overzicht van de aangeboden vormingen vindt u in de brochure Vormingsaanbod 2012 of in de kalender van FAROnet.