Nieuw themanummer faro peilt naar de relatie tussen jongeren en erfgoed

Cover faro nr. 2 / 2013

Met de zomervakantie voor de deur focust het jongste nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed op het erfgoedaanbod voor jongeren. Hoe zit het daarmee? Hebben de zwartkijkers (“Jongeren zijn per definitie niet geïnteresseerd in erfgoed”) nu gelijk? Of is de waarheid genuanceerder? En wat zijn de effecten van de afschaffing van de 1-euro-maatregel?

Pedagoog, onderzoeker en auteur van diverse publicaties over jongeren(cultuur) Pedro De Bruyckere leidt het thema in en wijst op de noodzaak om de drempels die jongeren zelf ervaren te kennen om ze te kunnen wegwerken. Free De Backer, Ankelien Kindekens en Lode Vermeersch (VUB en HIVA) geven vanuit educatiewetenschappelijke hoek aan wat de meerwaarde van erfgoededucatie (buiten het onderwijs) is. Floortje Vantomme (tapis plein) en Marijke Wienen (erfgoedcel Mechelen) zetten op basis van een staalkaart van recente succesvolle jongerenprojecten in erfgoedland de do’s en dont’s op een rijtje.

In een cluster van drie bijdragen gaan Olga Van Oost (FARO), Inge Van Reeth (Karel de Grote-Hogeschool) en Ann Sijsmans (KMSKA) in op de onlangs door minister Schauvliege afgeschafte 1-euromaatregel. ‘Hoe nu verder?’ is de vraag die musea zich stellen. Gregory Vercauteren (FARO) kijkt naar de mogelijkheden om jongeren als erfgoedvrijwilligers te activeren. Iris Verhoeyen (Ambrassade) gaat in op het samenwerkingspotentieel tussen erfgoedsector en jeugdwerk.

En verder …

Naast het jongerendossier bevat dit nummer ook bijdragen over het systeem voor Integrated Pest Management van het Legermuseum (Griet Kockelkoren, FARO & Elke Otten, Legermuseum), over het traject Museumstrijd van het Gentse Instituut voor Publieksgeschiedenis dat peilde naar de rol van publiekshistorici in musea (Gita Deneckere en Bruno De Wever), over de erfgoedwaarde van gearchiveerde brieven en de wenselijkheid van participatieve acties daarrond (Marc Jacobs, FARO/VUB) en over de Europese richtlijn voor verweesde werken die nog in Belgische wetgeving moet omgezet worden (Joris Deene). Ten slotte is er ook nog de vaste rubriek Pinfo met een hybride greep uit het actuele aanbod aan digitale en analoge informatie over cultureel erfgoed hier en elders.

Lees faro online

Nog geen faro-abonnee?

Een jaarabonnement op faro | tijdschirft over cultureel erfgoed kost voor abonnees in België 25 euro. U kunt een abonnement nemen door het invullen van het invulformulier op deze website. U betaalt na ontvangst van de factuur.