Musea in dialoog 2014

In de reeks Musea in dialoog 2014 nodigen FARO, Stad Antwerpen en KMSKA sprekers uit die vanuit een analyse van het huidige en potentiële museumpubliek ideeën en methodes aanreiken om met vernieuwingen om te gaan. Want een toegankelijk en betekenisvol museumbezoek voor iedereen, daar streven we toch naar?

Musea staan voortdurend in dialoog met het publiek. Een publiek dat bovendien steeds meer divers is. Maar is onze omgang met hen, en onze manier om het gesprek aan te gaan met het publiek, dan even divers? Zijn we mee geëvolueerd met alle demografische en sociale ontwikkelingen? Wat hebben we nog nodig aan kennis, vaardigheden en attitudes om nu en in de toekomst met beide voeten in de maatschappij te staan, en om met iedereen op een zinvolle manier in dialoog te treden?

De reeks 2014 is een vervolg op de lezingenreeks die werd georganiseerd in 2013. Deze vorming is bedoeld voor museumgidsen van Antwerpse musea, maar staat ook open voor gidsen, publieks- en andere medewerkers, directies … van andere musea of erfgoedinstellingen.

Musea in dialoog is een samenwerking tussen Stad Antwerpen, KMSKA, en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en is bedoeld voor iedereen die professioneel begaan is met museumeducatie, bemiddeling en publiekswerking.

Op het programma in 2014:

  • Werkbezoek: interactief, participatief of coproductief met uw publiek omgaan, hoe doet u dat? En wat als de bezoeker ook artiest wordt en vice versa? Op 25 maart 2014 biedt een werkbezoek aan de expo ‘Museum of Arte Util’ in het Van Abbemuseum Eindhoven een inkijk op deze vragen. (Enkel op uitnodiging)
  • Masterclassin 2013 stelde Rika Burnham haar boek/methodiek ‘Teaching in the Art Museum: Interpretation as Experience' voor in onze lezingenreeks. Onder de noemer less is more toonde ze hoe The Frick Collection met groepen in dialoog gaat met slechts één kunstwerk. Maar welke competenties hebt u hiervoor nodig als gids? En blijft u op uw honger zitten, of stapt u juist voldaan uit het museum? Op 5 mei 2014 kunt u in het Rockoxhuis, het Plantin-Moretusmuseum, het M HKA en het Fotomuseum in Antwerpen in een museumleermarathon zelf ervaren hoe dit werkt en van gedachten wisselen met collega's.
  • Lezing en gesprek: binnenkort is Antwerpen een majority minority city: de meerderheid van de bevolking bestaat dan uit minderheden. Dat betekent dat we voorbij het wij-zij-denken moeten geraken. Blijven we focussen op het anders-zijn, de zaken waarin het publiek niet méé is, of kunnen we musea beschouwen als de hefbomen bij uitstek tot emancipatie, begrip en dialoog met elkaar? Dirk Geldof publiceerde in 2013 het boek Superdiversiteit, waarin hij deze thema’s aan de kaak stelt. Tijd voor een lezing en een panelgesprek op 26 mei 2014 in Antwerpen.


Deelname voor de publieke activiteiten is dankzij de organiserende partners gratis, maar inschrijven is verplicht: klik daarvoor door op de bovenstaande links. Het aantal plaatsen is beperkt en wordt toegewezen op basis van datum van inschrijving. Voor het werkbezoek kunt u zich helaas niet inschrijven.