Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse overheid start een traject op om een witboek omtrent aanvullende financieringsvormen in de cultuursector uit te werken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz stelde daartoe de eerste bouwstenen rond aanvullende financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voor.

Samen met Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB), Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en Idea Consult stelde de minister twee toolboxen voor rond crowdfunding en EU-financiering die de sector moeten wegwijs maken in aanvullende financieringsmogelijkheden. De minister lichtte daarnaast  zijn traject toe om een witboek uit te werken. Hij wil onderzoeken hoe extra financieringsstromen naar de cultuursector mogelijk zijn en zo ook ondernemingszin en ondernemerschap stimuleren.

Toolbox voor crowdfunding in de culturele sector

Onder de naam 'Vele kleintjes' publiceert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een online toolbox voor crowdfunding in de culturele sector. Wie overweegt om te gaan crowdfunden kan met deze praktijkgids snel en gemakkelijk aan de slag.

De toolbox is heel praktijkgericht. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek baseerde zich namelijk op de eigen ervaringen met Boekensteun, het crowdfundingplatform dat ze in 2013 opstartte met het Vlaams Fonds voor de Letteren. Elf enthousiaste projecthouders uit de erfgoedsector stortten zich mee in een leerrijk fondsenwervingsavontuur. Dat leverde heel wat kennis op over wat wel en niet werkt bij crowdfunding. Vele kleintjes borgt deze inzichten en maakt ze beschikbaar voor de brede cultuursector.

Wie zich afvraagt of crowfunding iets is voor zijn organisatie, kan met Vele kleintjes de afweging maken. Gaat u het proberen? Dan vindt u in de toolbox een praktisch stappenplan. De toolbox bestaat uit vier onderdelen:

  • In het Dossier Crowdfunding vindt u de belangrijkste informatie over crowdfunding, plus links naar meer.
  • Stap voor stap helpt u op een overzichtelijke manier op weg met uw eerste crowdfundingsactie.
  • In De praktijk leert u van de ervaringen met het crowfundingsplatform Boekensteun.
  • En ter inspiratie vindt u bij Projectvoorbeelden een overzicht van crowdfundingsacties uit de Vlaamse culturele sector.


Toolbox Europese fondsen

IDEA Consult voerde daarnaast ook een onderzoek uit naar aanvullende financiering voor CCS in Vlaanderen. Daaruit bleek dat ook hier de sector nog beter wegwijs kon worden gemaakt. Het leverde een online toolbox voor EU-financiering op die transparant en eenvoudig de Vlaamse culturele en creatieve ondernemer door de Europese programma’s gidst.

Bron: persbericht minister Gatz / Vlaamse Erfgoedbibliotheek
 

Opening / lancering
subsidies
financiering
crowdfunding