Meertens Instituut presenteert nieuw onderzoeksplan

Het Nederlandse Meertens Instituut presenteert deze week zijn nieuwe onderzoeksplan Crossing Boundaries 2013-2018. Daarin wordt vooral gefocust op de veranderingen in de geesteswetenschappen, aangezwengeld door technologische vernieuwingen en een cognitief perspectief op geesteswetenschappelijke vragen.

Dat technologische middelen om grote dataverzamelingen te doorzoeken, te analyseren en visueel te presenteren nu binnen handbereik komen van geesteswetenschappers, heeft grote consequenties voor het onderzoek, schrijft Hans Bennis in het voorwoord van het onderzoeksplan: "Onderzoeksresultaten worden verifieerbaar en reproduceerbaar waardoor geleidelijk het verschil tussen 'harde' en 'zachte' wetenschap verdwijnt. Ik denk dat we op een belangrijk keerpunt zijn aangekomen in het geesteswetenschappelijk onderzoek." Meer nadruk op technologie betekent overigens niet dat traditionele onderzoeksmethoden die succesvol zijn gebleken in het bestuderen van taal en cultuur, worden opgegeven. Methoden als bibliotheek- en archiefonderzoek en veldwerk worden ook de komende periode voortgezet.

Het plan geeft verder ook nog mee dat vanaf januari 2013 de traditionele onderzoeksgroepen Nederlandse Etnologie en Taalvariatie worden opgeheven. In plaats daarvan komt er één onderzoeksgroep, bestaande uit een aantal themagroepen. Het onderzoek wordt daarmee georganiseerd in tijdelijke onderzoeksprojecten die gerelateerd zijn aan de (tijdelijke) onderzoeksthema’s. Het doel is om op deze manier een flexibeler en dynamischer onderzoeksinstituut te creëren.

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Download het volledige onderzoeksplan 2013-2018 of surf naar de website van het Meertens Instituut.