Mechelse Brusselpoort wordt (t)Huis voor Figurentheater

Ingepakte poppen

Het Firmament, (t)Huis voor Figurentheater, verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie in de Brusselpoort, de enig overgebleven stadspoort van Mechelen. Dankzij de verhuis, en de daarmee gepaarde gaande uitbreidingsmogelijkheden, krijgt het Vlaams expertisecentrum voor figurentheatererfgoed de mogelijkheid zich nationaal en internationaal verder te kunnen ontwikkelen. Bedoeling is uit te groeien tot een volwaardige ontmoetingsplek en platform voor zowel het brede publiek als voor de (figuren)theater- en erfgoedsector.

"Het is prachtig om een erfgoedorganisatie te kunnen uitbouwen in zo'n monument. Naast de klassieke werking is er plaats voor bijvoorbeeld opleiding en promotie van het figurentheater, dat bij het grote publiek nog met een wat oubollig imago kampt. Met banners, poppen maar zelfs flatscreens willen we laten zien wat er te beleven valt. Er is plaats om de technieken tijdens workshops door te geven aan de jonge generatie. Mechelen zal een draaischijf in het netwerk van het internationaal figurentheater worden", aldus Veerle Wallebroek, algemene leiding Het Firmament in Gazet van Antwerpen (19 januari 2010, p. 48).

Tot voor kort maakte de Brusselpoort deel uit van de Stedelijke Musea Mechelen. Door een reorganisatie verhuist de, hoofdzakelijk archeologische, collectie binnenkort naar de drie andere musea Lamot, het Schepenhuis en het Hof van Busleyden. Naast kantoorruimte, wil Het Firmament in de Brusselpoort ook ruimte scheppen voor een open en interactief toegankelijk depot met duizenden poppen, ruimtes voor workshops rond spel- en maaktechnieken, experimenten en toonmomenten, een ruime bibliotheek en een tentoonstellingsruimte.

Tussen 2005 en 2009 voerde Het Firmament een grootschalig onderzoek om het Vlaamse figurentheaterlandschap in kaart te brengen en de noden van de sector bloot te leggen. Eén en ander resulteerde in de publicatie van het boek 'De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed', een uitgave in samenwerking met FARO Uitgeverij.

(c) foto: Het Firmament