Masteropleiding Europese Etnologie van start in Freiburg

Moslima's op wandel | Flickr, CharlesFred http://www.flickr.com/photos/charlesfr

Vanaf het academiejaar 2010-2011 richt het Institut für Volkskunde van de Albert-Ludwigs-Universität Freiburg een masteropleiding in rond Europese Etnologie. In de zeer onderzoeksgerichte opleiding wordt gefocust op culturele fenomenen, processen en praktijken van alledag in hedendaagse Europese samenlevingen. 'Europa' wordt hierbij niet gedefinieerd als een geografisch afgebakende ruimte maar als een historisch, cognitief en empirisch raamwerk waarbinnen ideeën, denkbeelden, ervaringen en betekenissen zijn ontstaan.

Een belangrijk deel van de studie wordt gewijd aan een zelfstandig uit te voeren onderzoeksproject waarin de opgedane kennis wordt toegepast op een relevante case. Het thematische zwaartepunt tijdens het eerste academiejaar ligt op het onderzoek naar fenomenen als urbanisering, migratiebewegingen en toerisme in de snel veranderende Turkse samenleving.

Meer informatie over deze masteropleiding vindt u online op de website van de Universiteit Freiburg of in de flyer.