Lezingenreeks Musea in dialoog

Musea (en hun publieksmedewerkers, gidsen …) staan voortdurend in dialoog met het publiek. Een publiek dat bovendien steeds meer divers is. Is onze omgang met het publiek, en onze manier om het gesprek aan te gaan met het publiek, dan even divers? Zijn we mee geëvolueerd met alle demografische en sociale ontwikkelingen? Wat hebben we nog nodig aan kennis, vaardigheden en attitudes om (in de toekomst) adequaat met diverse groepen om te gaan, en om met hen op een zinvolle manier in dialoog te treden?

In de reeks ‘Musea in dialoog’ nodigen we enkele sprekers uit die enerzijds een analyse maken van het huidige (potentiële) museumpubliek, en/of die anderzijds ideeën en methodes aanreiken om met de diversiteit van het publiek om te gaan. Want een toegankelijk en ook betekenisvol museumbezoek voor iedereen, daar streven we toch naar?

‘Musea in dialoog’ is een samenwerking tussen Stad Antwerpen, KMSKA, en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

De lezingenreeks is onderdeel van een vormingstraject voor museumgidsen van Antwerpse musea, maar staat open voor gidsen, publieks- en andere medewerkers, directies … van andere musea of erfgoedinstellingen.

Programma

Maandag 21 januari 2013, 9.30 - 12.30 uur, Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar | Dr. Edwin Hoffman

Maandag 4 maart 2013, 12.30 - 17.00 uur, Cinema Zuid, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen
(G)een publiek? Uitdagingen m.b.t. het (toekomstig) museaal publiek

Maandag 15 april 2013, 9.00 - 11.00 uur, Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
Thinking together | Prof. Neil Mercer

Maandag 17 juni 2013, 13.30 - 16.30 uur, Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
The future of teaching in art museums | Rika Burnham

Deelnemen is gratis, aanmelden (per lezing) is echter verplicht.
 

Lezing of presentatie