Intervisie over substitutie van overheidsinformatie

In de loop van augustus of september organiseert de Coördinerende archiefdienst in Gent een intervisie over substitutie van overheidsinformatie. Substitutie is de vervanging van papieren originelen door digitale kopieën met behoud van bewijskracht.

Het doel van dat gesprek is om met ervaringsdeskundigen en experten verschillende aspecten van een toekomstige wettelijke Vlaamse substitutieregeling te bespreken. Op voorhand krijgen de deelnemers een document waarin de verschillende aspecten die besproken zullen worden, beschreven zijn.

Bijvoorbeeld zal de intervisiegroep zich buigen over de vraag welke mate van operationele vrijheid zorgdragers krijgen bij het uitvoeren van substitutie. Een andere vraag is even strategisch van aard: kiezen we voor een technologische benadering van substitutie of een procesmatige?

Wie aanwezig wil zijn, kan deze doodle invullen. De plaatsen zijn beperkt.

Wie zich wil inlezen in het thema, kan terecht in de groep ‘Substitutie’ op het Yammer-netwerk ‘Informatiemanagement’. Daar wordt de intervisie ook voorbereid momenteel. Als u nog geen lid bent van het Yammer-netwerk, vindt u meer info op de site van de Coördinerende archiefdienst.