Infosessies Erfgoeddag 2017 'Zorg'

Erfgoeddag 2017, op zondag 23 april, staat in het teken van het thema 'Zorg'. Met dit thema zoeken we toenadering tot de zorgsector. Zo is dementie een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Op lokaal vlak kunnen erfgoedinstellingen heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking. Erfgoeddag is hét uitgelezen moment om de bruggen tussen de erfgoed- en zorgsector te versterken of, waar nodig, de funderingen voor deze samenwerkingen te leggen.
 
Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op deze Erfgoeddag aan bod. Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven? Daarmee doet Erfgoeddag meteen ook een oproep naar de zorgsector om in zijn verleden te grasduinen en met zijn cultureel erfgoed naar buiten te komen.
 
Uiteraard mag met dit thema de cultureel-erfgoedzorg niet vergeten worden. Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig en waarom? Hoe gaan erfgoedorganisaties en verenigingen met deze zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek een exclusieve kijk achter de schermen en een antwoord op wat erfgoedinstellingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat doen. Dit (voor het publiek) grotendeels onzichtbare backofficewerk vraagt de nodige kennis, tijd, personeel en middelen. Tijdens deze editie plaatsen we het belang van dit alles extra in de kijker.

Infosessies op drie sporen

De Coördinatie Erfgoeddag helpt je graag op weg bij de vormgeving van je Erfgoeddagactiviteiten. In september en oktober organiseren we daarom een reeks gratis infosessies rond het thema 'Zorg'. Dit thema biedt veel kansen en daarom worden er infosessies georganiseerd op drie sporen: welzijn en gezondheid, erfgoed van de zorg en cultureel-erfgoedzorg. Na het bijwonen van een infosessie weet je hoe je activiteiten kan inschrijven, welk promotiemateriaal er in de aanbieding is en hoe je je activiteit inhoudelijk vormgeeft.

Focus welzijn en gezondheid

Wil je graag een Erfgoeddagactiviteit organiseren in de zorgsector? Richt je je daarbij specifiek op een bepaalde doelgroep zoals personen met dementie? Werk je daarvoor samen met partners uit de zorgsector met als focus welzijn en gezondheid? Schrijf je dan in voor een van onderstaande infosessies die plaatsvinden bij actoren in de zorgsector:


De infosessies vinden telkens plaats van 13.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie over de infosessies Erfgoeddag met als focus welzijn en gezondheid krijg je bij Bart De Nil.

Focus erfgoed van de zorg

Wil je graag een Erfgoeddagactiviteit organiseren over het erfgoed van de zorg? Schrijf je dan in voor een infosessie die plaatsvindt in een erfgoedinstelling die een sterke link heeft met het erfgoed van de zorg:


De infosessies vinden telkens plaats van 13.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie over de infosessies Erfgoeddag met als focus erfgoed van de zorg krijg je bij Tine Vandezande.

Focus cultureel-erfgoedzorg

Wil je graag een Erfgoeddagactiviteit organiseren over de zorg voor ons cultureel erfgoed? Schrijf je dan in voor een infosessie bij een instelling gespecialiseerd in de conservatie-restauratie van het cultureel erfgoed:


Meer informatie over de infosessies Erfgoeddag met als focus cultureel-erfgoedzorg krijg je bij Julie Lambrechts.

Hoe inschrijven?

Om in te schrijven klik je op de sessie(s) van je keuze en vul je het inschrijvingsformulier in. Schrijf je graag in voor meerdere infosessies? Dat kan! Je moet je wel voor elke sessie apart inschrijven.

Meer informatie over Erfgoeddag 2017 vind je online of bij de Coördinatie Erfgoeddag.

Infodag
erfgoeddag
Erfgoeddag 2017