Informatie aan Zee. Gezocht: sprekers & panelleden

De digitale en technologische ontwikkelingen en releases volgen elkaar razendsnel op. Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. Informatie aan Zee is een interactief evenement met een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties. In de programmatie van Informatie aan Zee is er (onder meer) aandacht voor:

  • E-books: het elektronische boek breekt door in onderwijs en wetenschap. Hoe ziet het eruit? Wat kunnen en wat mogen we ermee? Wat mag het kosten?
  • Auteursrecht en privacy in een digitale wereld: de huidige regelgeving is niet aangepast aan digitale informatie en digitale cultuurproducten. Hoe gaan we daarmee om?
  • Gebruikersgestuurde informatie in onze instellingen: wat doen we met gegevens die onze gebruikers toevoegen? Zijn we klaar voor de praktijk van web 2.0?
  • Games in bibliotheken en archieven: gaat het alleen over uitlenen, of hebben ze meer te bieden?
  • Digitale duurzaamheid in institutionele depots en digitale kantoren: zijn we klaar voor de eeuwigheid?

Met deze oproep doet VVBAD een beroep op uw deskundigheid. U kunt een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma. VVBAD nodigt u uit om uw voorstel te formuleren en interessante onderwerpen, thema’s of sprekers te signaleren. Dit kan via het formulier in bijlage of via de website www.vvbad.be/InformatieaanZee.

VVBAD verwacht uw voorstel vóór 26 januari 2009. Daarna volgt de selectie en vóór 31 maart 2009 ontvangt u een reactie. Alle voordrachtgevers nemen gratis deel aan Informatie aan Zee en ontvangen een onkostenvergoeding.

De werkgroep Informatie aan Zee bestaat uit Licia Calvi (Lessius Hogeschool Antwerpen), Margot Collet (VVBAD), Johan Eeckeloo (Erasmushogeschool Brussel - Koninklijk Conservatorium), Myriam Lemmens (Provinciale Hogeschool Limburg),
Els Schaerlaekens (Universiteit Antwerpen), Johan Vandendriessche (Openbare Bibliotheek Zwalm), Roeland Verhaert (Stadsarchief Antwerpen), Bruno Vermeeren (VVBAD) en Francis Vlieghe (VVBAD).