Informatie aan Zee: Call for Papers

Informatie aan zee 2013

Voor Informatie aan Zee 2013 is de organiserende werkgroep op zoek naar sprekers en panelleden.

Door gebruik te maken van de meest recente technologische ontwikkelingen kunnen bibliotheken, archieven en documentatiecentra hun diensten op een professionele manier ontwikkelen. Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse congres van de VVBAD, wil daarbij helpen. Een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties en daarnaast een bedrijvenbeurs, wijst de Vlaamse informatieprofessional de weg naar de toekomst.

In 2013 vraagt Informatie aan Zee onder meer aandacht voor:

  • Data. Open data, library data, linked data: wie ziet door de bomen het bos nog? Wie moet al die data managen en hoe gaat dat dan? Zijn dit ontwikkelingen voor bibliotheken en archieven, of laten we het over aan de IT-ers?
  • Mediawijsheid. Waarom zet de Vlaamse overheid het thema op de agenda? Zijn de ‘digital natives’ niet van nature mediawijs? Vinden ze hun weg in alle portaalsites voor bibliotheek, archief en erfgoed? Hebben informatieprofessionals wel de competenties om dit thema aan te pakken, of laten we het over aan het onderwijs?
  • Tools & tablets. In 2011 waren tablets nog nieuw, ondertussen weten we er alles van. Maar wat doen we er mee? Is er nog iets nieuws over te vertellen, buiten de lancering van weer een nieuwe iPad? Dat laten we dan toch maar over aan de media?
  • Opensourcetoepassingen. Opensourcetoepassingen zijn gratis, maar je moet wel over de expertise beschikken om ze te implementeren. Wat bestaat er voor bibliotheek en archief? Wie gebruikt het? Een haalbare kaart, of blijven we toch maar bij de commerciële systemen?
  • Digitale archivering. Digitaal is duurzamer dan papier, behalve als het over bewaren gaat. Voor je het weet, zijn je data onleesbaar. Een digitaal depot vraagt heel wat middelen. Ook iets voor kleine instellingen en organisaties, of laten we dat maar over aan de grote?
  • Metadata. Zonder metadata hebben we wel data, maar nog geen archief of bibliotheek. Maar welke metadata hebben we eigenlijk nodig en waarom? Hoe en wanneer registreren we die metadata? En wie gebruikt die metadata? Is metadata onze core-business of laten we het over aan Google?


Maar er is op Informatie aan Zee natuurlijk plaats voor meer. Informatie aan Zee doet een beroep op uw deskundigheid. U kan een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma. U kan een voorstel formuleren of interessante projecten, thema's of sprekers signaleren. Reageren kan via de website van VVBAD.

De werkgroep Informatie aan Zee van de VVBAD verwacht uw voorstel vóór 25 januari 2013. De programmacommissie selecteert daaruit een programma. In april 2013 ontvangt u een reactie. Alle voordrachtgevers nemen gratis deel aan Informatie aan Zee en ontvangen een onkostenvergoeding.

De werkgroep Informatie aan Zee bestaat uit David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Dirk Desaever (Plantijn Hogeschool), Julie Hendrickx (VVBAD), An Labis (Zilvermuseum), Hedwig Van den Bossche (Openbare Bibliotheek Gent), Inge Van Nieuwerburgh (Universiteit Gent), Caroline Vleugels (Stadsarchief Leuven), Bruno Vermeeren (VVBAD).