Iedereen kan zetelen

Binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector bestaan heel wat structuren die mee bepalen hoe het aanbod wordt vormgegeven en ingevuld: raden van bestuur controleren de werking van een organisatie, beoordelingscommissies geven inhoudelijk advies aan de overheid over de ingediende subsidieaanvragen en strategische adviesraden ondersteunen de minister bij de beleidsvoorbereiding. Tal van vrijwilligers zetten zich in Vlaanderen in om het cultuur-, jeugd- of sportaanbod mee vorm te geven en hebben zo inspraak in het gevoerde beleid op diverse niveaus.

Via deze campagne, met als thema 'Iedereen kan zetelen' wil Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Sport Bert Anciaux de samenstelling van bestuursorganen, commissies, adviesraden en jury’s in de cultuur-, jeugd-, en sportsector meer divers en ruimer maken. De campagne dient te resulteren in een divers samengestelde pool van geïnteresseerde en geëngageerde mensen die een vrijgekomen mandaat binnen de organen kunnen opnemen. Uit de campagne volgt dus een databank die voor de Vlaamse overheid een instrument zal zijn voor de samenstelling van haar commissies, raden en jury’s binnen de cultuur-, jeugd- en sportsector. Vanaf mei 2008 zal deze databank ook door organisaties uit de cultuur-, jeugd- of sportsector online kunnen geraadpleegd worden voor de samenstelling van een raad van bestuur.

Een informatieve website www.iedereenkanzetelen.be werd specifiek voor deze campagne ontwikkeld en bevat meer informatie over de doelstellingen van de campagne. Via deze site kunnen geïnteresseerden zich tevens kandidaat stellen voor een mandaat.