Het museum, een open huis? Inspiratiedag musea, participatie en immaterieel erfgoed

Een open huis: iedereen is er welkom en er is voor elk wat wils. Het streven van elk museum dat hedendaags wil zijn. Of toch niet? Op 18 mei 2015 nodigen tapis plein, icom-vlaanderen, FARO en Erfgoedcel Mechelen alle musea in Vlaanderen en Brussel uit om mee te discussiëren, zich te laten inspireren, praktijkervaring te delen en met volle hoofden en open armen weer huiswaarts te keren.

Is het noodzakelijk de deuren wagenwijd open te zetten voor noden en initiatieven van buitenaf om als museum je relevantie voor de hedendaagse samenleving te behouden? Hoever kan of wil je hierin gaan? Welke (sleutel)rol kunnen participatie en immaterieel erfgoed in dit proces vervullen?

Het museum, een open huis? Inspiratiedag musea, participatie en immaterieel erfgoed, is een inspiratie- en discussiedag. Diverse sprekers en cases bieden stof ter discussie of inspiratie (Marjelle Van Hoorn (docent participatie Reinwardt Academie), Museumtraject Mechelen, inspiratietraject tapis plein verknoopt …) en er is volop ruimte voor praktijkuitwisseling en visievorming.

Bekijk het programma en schrijf meteen in!

Afbeelding: 'Open Huis', Reinier Lagendijk, 2005. Keunstwurk / Kunst Openbare Ruimte Friesland