Heemkunde Vlaanderen is op zoek naar databestanden van heemkundige tijdschriften

Heemkunde Vlaanderen werkt momenteel aan de ontwikkeling van een ‘artikelendatabank’ die de ambitie heeft om alle heemkundige tijdschrift- en jaarboekartikels te bundelen in één handig doorzoekbaar overzicht. De lancering wordt verwacht begin 2015. Houdt ook uw heemkundige kring een databestand bij van de artikels in het eigen tijdschrift of in andere tijdschriften? Contacteer dan Heemkunde Vlaanderen en lever uw databestand aan.

Het werken met een centrale databank heeft verschillende voordelen, niet in het minst voor de heemkundige gemeenschap. Zo kan een ruimer (ook academisch) publiek worden bereikt, zorgt een centrale databank voor een opwaardering en zichtbaarheid van heemkundig onderzoek en vergemakkelijkt ze het schrijven van artikels omdat u onmiddellijk kan nagaan wat er al verscheen over een onderwerp.

U kan eenvoudig een bestand in Excel of Access doorsturen naar rob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.be. Een voorbeeld vindt u hier. Geef in uw e-mail meteen aan over welk(e) tijdschrift(en) het gaat. Door uw databestand op te sturen geeft u Heemkunde Vlaanderen de toestemming om het te gebruiken in de databank volgens de voorwaarden die u hier terugvindt, tenzij anders vermeld. Voor vragen kan u contact opnemen met Rob Bartholomees via rob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.be.

Bron: Heemkunde Vlaanderen