Haalbaarheidsonderzoek Het Firmament - Fase 2 afgerond

Het FirmamentOp 1 oktober 2008 werd de tweede fase afgerond van het ontwikkelingsgericht project: ‘Het Paradijs. Het onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een (t)Huis voor het Figurentheater in Vlaanderen.’ Dit haalbaarheidsonderzoek is het voorbereidende traject voor de uitbouw van een (t)Huis voor figurentheater. Met dit project speelt Het Firmament in op de grote mogelijkheden die het figurentheatererfgoed in Vlaanderen biedt. Vlaanderen kent immers een zeer lange en uitgebreide traditie op het gebied van poppenspel, die minstens terug gaat tot de middeleeuwen. Tot op heden wordt dit grote potentieel echter onvoldoende benut, en krijgt het rijke figurentheatererfgoed te weinig aandacht. Vlaanderen is ten opzichte van zijn buurlanden dringend toe aan een inhaalbeweging.

In 2005 nam Het Firmament dan ook het initiatief om dit haalbaarheidsonderzoek op te starten. In aansluiting op de bekroonde eerste fase (2005-2006) die het Vlaamse figurentheaterlandschap in kaart bracht, werd in de tweede fase van deze haalbaarheidsstudie voornamelijk onderzoek verricht naar aangewezen registratiemethodes om het Vlaamse figurentheatererfgoed in kaart te brengen. Hiernaast werd het concept van het (t)Huis voor figurentheater verder ontwikkeld en uitgebouwd. Tot slot werden de voorbereidingen getroffen voor een grootschalig publieksonderzoek dat uitgevoerd wordt in de derde fase van het onderzoekstraject. Dit zal de laatste hand leggen aan de concipiëring van een volwaardig (t)Huis voor figurentheater in Vlaanderen en de wereld. Dit unieke concept speelt daarmee in op de UNESCO-conventie rond de bescherming van immaterieel erfgoed (2003).

Met de voorstelling van het onderzoeksverloop en de daaruit volgende vaststellingen op de 2e Internationale conferentie voor figurentheater die Het Firmament organiseerde op 6 september 2008, werd de tweede fase van het onderzoek afgerond. Vanaf oktober 2008 start de derde -en tevens laatste- fase van de haalbaarheidsstudie die afgerond wordt in september 2009.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd met de steun van de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen.

Download het Haalbaarheidsonderzoek fase 2