Groot Onderhoud 2015 | Zorgen voor later? Een cultureel-erfgoedbeleid voor de toekomst

Dit jaar staat het Groot Onderhoud in het teken van … de toekomst. En preciezer: het toekomstige cultureel-erfgoedbeleid voor Vlaanderen en Brussel. Er staan immers belangrijke en ingrijpende bestuurlijke veranderingen op stapel, die een impact zullen hebben op het hele cultureel-erfgoedveld. Bovendien staat de tijd ook niet stil: de maatschappij is volop in verandering, en heeft voortdurend nieuwe verwachtingen voor het veld. Afspraak op dinsdag 27 oktober 2015 in Cultuur- en Congrescentrum het Pand in Gent!

We blikken vooruit, maar kijken ook achterom, naar de lessen die we trekken uit het verleden. Want op 27 oktober is het precies tien jaar geleden dat de Kaderconventie van Faro boven de doopvont gehouden werd. De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij cultureel erfgoed vormen de grondslagen van deze conventie die nog steeds brandend actueel is, zeker als u het Regeerakkoord erop naleest, en wat daarin staat over erfgoed. Deze tekst vormt een boeiende basis voor een broodnodig gesprek over een maatschappij in verandering, en, zo u wil, het herdenken van het publieke engagement voor cultureel erfgoed. Dit zijn geen ‘zorgen voor later’.

Daarom werkt de Vlaamse overheid in overleg met het cultureel-erfgoedveld aan een visie over het toekomstig cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen en Brussel, met oog voor de internationale dimensie. Minister Sven Gatz zal in het voorjaar 2016 deze visie aan het Vlaams Parlement voorstellen. Tot die tijd ligt er nog een pak werk op de plank.

Op het Groot Onderhoud van 27 oktober 2015 maken we – samen met u – de eerste balans op. Enkele kritische geesten en opiniemakers delen hun visie en ideeën met ons. U kan uw licht laten schijnen over mogelijke scenario’s voor het cultureel-erfgoedbeleid van morgen én van de komende decennia. Want samen zorgen we voor later!

Traditiegetrouw reikt de minister aan het eind van de dag de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed uit.

Benieuwd? Zet de datum met stip in uw agenda! Wij verwachten u in het Pand in Gent, vanaf 10.30 uur. Het programma zal voor de zomer bekend zijn. U kan zich dan inschrijven.