Gezocht: erfgoedinstellingen die een online les willen aanbieden

De virtuele erfgoedexpert in de klas

Als vervolg op ‘De virtuele erfgoedexpert in de klas’ willen FARO en het Departement CJSM in 2011 vijf erfgoedinstellingen de kans geven een online les voor het basisonderwijs aan te bieden. We zijn hiervoor op zoek naar archieven, musea of erfgoedbibliotheken die leerlingen een blik achter de schermen van hun organisatie willen geven. Deze methode biedt erfgoedinstellingen een unieke kans om facetten van hun werking die anders moeilijk toegankelijk zijn, op een interactieve manier binnen een klasomgeving te brengen. Het is voor archieven, musea of erfgoedbibliotheken een innovatieve uitbreiding van hun publiekswerking. Voelt uw organisatie zich geroepen om een online les uit te werken? Stel u dan kandidaat!

Wij bieden:

  • een technische workshop over Adobe Connect, zodanig dat de erfgoedinstelling zelfstandig een webverbinding met de klas kan opzetten;
  • didactische begeleiding bij het uitwerken van het thema voor de online les, op basis van de handleiding ‘De virtuele erfgoedexpert’ bestaande uit een didactisch frame ontwikkeld door de Arteveldehogeschool Gent;
  • een gratis licentie van 1 jaar voor Adobe Connect;
  • de mogelijkheid om gebruik te maken een uitleenkit (camera, statief, hoofdmicrofoon).

Wij vragen:

  • dat de erfgoedinstelling beschikt over een breedbandverbinding;
  • dat de erfgoedinstelling – na het volgen van de technische workshop - zelf in staat is adequate ondersteuning te bieden bij het begeleiding van de school in het opzetten van een online verbinding.

Erfgoedinstellingen die zich kandidaat willen stellen, kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar Bart De Nil (bart.denil@faronet.be) met daarin een korte motivatie en de mogelijke thema’s voor de online les en de contactgegevens van de medewerker die zorgt voor de interne coördinatie en opvolging. De einddatum voor het indienen van uw kandidatuur is 15 februari 2011. Voor meer informatie kan u terecht bij Bart De Nil, via e-mail (bart.denil@faronet) of tel. : +32 (0)2 213 10 87.