Ger Schmookprijs 2010: laatste oproep

Uitreiking Ger Schmookprijs 2009 (c) VVBAD

Nog tot 30 september 2010 kunt u meedingen naar de jaarlijkse Ger Schmookprijs. Deze prijs, een initiatief van de VVBAD, wordt toegekend aan een gepubliceerd of niet-gepubliceerd werk, al dan niet binnen een opleidingsverband, over een thema uit de archief-, bibliotheek- of documentaire informatiesector. Naast werken van individuele auteurs komen ook werken met een collectief auteurschap in aanmerking, op voorwaarde dat ze inhoudelijk, in uitwerking en in presentatie, een harmonisch geheel vormen. Ook werken in digitale vorm komen vanaf dit jaar in aanmerking.

De prijs zal vanaf deze editie afwisselend uitgereikt worden aan een werk uit de archiefsector in het ene jaar en aan een werk over een thema uit de bibliotheek- en documentatiesector in het andere jaar. Belangrijk: Voor de editie 2010 komen enkel werken in aanmerking over een thema uit de bibliotheek- en documentatiesector.

De auteur van het bekroonde werk ontvangt een bedrag van 500 euro. Indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden werken aan de verwachtingen voldoet, kan de Raad van Bestuur van de VVBAD beslissen de prijs niet toe te kennen. Verdienstelijke werken kunnen wel een eervolle vermelding krijgen ter waarde van 150 euro.

Deelnemen?
Werken die aan alle criteria beantwoorden moeten, samen met een samenvatting van maximaal één pagina, voor 30 september 2010 worden gestuurd naar het secretariaat van de VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Berchem. Werken op papier worden in drievoud ingediend, indien mogelijk samen met een digitale versie. Een digitaal werk kan ook worden ingediend door een link naar de online versie op te nemen in de samenvatting. Elk werk kan maar eenmaal worden ingediend. Veel succes!

Bron: VVBAD