Feestelijke boekvoorstelling CERIZE

Kersen

Anita Caals, FARO-stafmedewerker organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg, gaat na de zomer met welverdiend pensioen. Als afscheidsgeschenk aan de erfgoedsector heeft ze haar expertise op het vlak van interne kwaliteitszorg te boek gesteld in CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum. Op woensdag 15 mei a.s. stelt zij dit boek feestelijk voor.

CERIZE staat voor Cultureel Erfgoed Reflectie Instrument voor ZelfEvaluatie. Deze publicatie biedt een helder overzicht van en introductie tot de verschillende aspecten en domeinen van kwaliteitszorg. Zo kunnen musea aan de hand van een aantal stellingen gemakkelijker inschatten op welke domeinen ze voortaan zouden kunnen inzetten. Daarvoor formuleerde Anita een aantal reflectievragen die de musea kunnen helpen.

Op woensdag 15 mei zwaaien we haar uit, met een blik op de toekomst. Het programma gaat dieper in op het belang van zelfevaluatie in musea. Wim De Vos (ICOM-Vlaanderen) belicht de verschillende evaluatie-instrumenten van de museumwerking. Leon Smets (FARO) onderstreept de stand van zaken inzake SPECTRUM, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de stroomdiagrammen die voor de 21 procedures werden opgesteld. Anita zelf geeft uitleg over de opbouw van haar boek. Eline Chalmet (MIAT) heeft de Kwaliscoop gebruikt en CERIZE uitgetest; ze komt getuigen over haar ervaringen.

Na de plechtige overhandiging van het eerste exemplaar van het boek (dat alle deelnemers aan deze kwaliteitsrijke afscheidsnamiddag mee naar huis kunnen nemen), volgt ter ere van (het boek van) Anita een receptie. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om in gesprek te gaan met een groep van studenten in de master Kunstwetenschappen en Archeologie (VUB), die via een dertigtal wetenschappelijke posters hun visie op 'musea met adjectieven' voorstellen. Deze aankomende generatie van erfgoedwerkers en museumgebruikers gaat graag met u in gesprek over wat musea in de 21e eeuw zouden kunnen betekenen.

Kortom, wilt u mee Anita uitzwaaien, een groep nieuwkomers verwelkomen en meer vernemen over diverse instrumenten om de werking van uw erfgoedinstelling te versterken, dan bent u van harte welkom.

Deze feestelijke namiddag sluit bovendien aan op een informatiesessie over alternatieve vormen van financiering (12.00 - 14.00 uur). Meer info hierover vindt u hier.

Deelname voor deze twee activiteiten is gratis, al willen we u, in functie van de catering, wel vragen om u vóór 10 mei aan te melden via cerize@faronet.be. Beide activiteiten vinden plaats in vergaderzaal B van gebouw De Priem, Priemstraat 51 te 1000 Brussel.