Feest mee met BesteBuren

In 2015 viert het Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland zijn twintigste verjaardag. Om dat te vieren, slaan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en DutchCulture de handen in elkaar voor een heus feestjaar. Het feest, met als titel BesteBuren, begint op 7 februari 2015 en eindigt op 14 februari 2016. De projectpartners nodigen iedereen uit om deel te nemen en een projectvoorstel in te dienen.

BesteBuren

Het feestjaar zet kwaliteit, betrokkenheid en participatie centraal en trekt volop de kaart van culturele partnerschappen en nieuwe verbanden tussen makers en publiek in Vlaanderen en Nederland. BesteBuren is een uitnodiging tot dialoog en een zoektocht naar nieuwe artistieke relaties tussen Vlaanderen en Nederland. Ook cultureel-erfgoedorganisaties worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Om de culturele samenwerking in Vlaanderen en Nederland verder te stimuleren hebben de Vlaamse en de Nederlandse overheid een fonds van 200.000 euro gecreëerd. Aan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) is gevraagd om dit fonds te beheren en ceremoniemeester te zijn van het feest.

Wie een projectvoorstel wil indienen, moet rekening houden met volgende criteria:

 • De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is duidelijk aanwezig.
 • Het voorstel heeft een cultureel en inclusief karakter.
 • Het voorstel zoekt, indien mogelijk, ook een nieuw publiek en nieuwe participatievormen.
 • Het project heeft na 2015 een residuele waarde (is duurzaam).
 • Wie in aanmerking wil komen voor financiering uit dit fonds, beschikt reeds over een groot deel van het budget dat nodig is om het voorstel te realiseren. Voor kleine projecten is de helft van uw begroting al gedekt, voor middelgrote en grote projecten is dat twee derde.
 • BesteBuren is een matchingsfonds, geen subsidie.


Drie categorieën

Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een van de drie financiële categorieën, ieder met hun eigen pakket van eisen en mogelijkheden.

 • Categorie A: 2.000 euro (bedoeld voor kleine culturele initiatieven van individuen of instellingen)
 • Categorie B: 7.000 euro (bedoeld voor middelgrote culturele initiatieven. Aandacht voor blijvende samenwerking na de viering in 2015)
 • Categorie C: 14.000 euro (bedoeld voor grote culturele initiatieven. Extra aandacht voor blijvende samenwerking na de viering in 2015. Tevens groot publicitair bereik in Nederland en Vlaanderen).


Belangrijke data

 • 1 oktober 2014: uiterste inleverdatum voor het indienen van voorstellen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 1 februari 2015 – 1 maart 2016
 • 1 februari 2015: uiterste inleverdatum voor het indienen van voorstellen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 1 oktober 2015 – 1 maart 2016
 • 7 februari 2015: officiële opening in Rotterdam
 • 13/14 februari 2016: officiële afsluiting in Antwerpen


Meer informatie

Het aanvraagformulier voor het indienen van projecten vindt u, samen met een projectfiche en het reglement, op de website van deBuren. Meer informatie is ook te verkrijgen via Ann Venneman (ann.venneman@deburen.eu) of Jessica Hartley (J.Hartley@dutchculture.nl).