ETWIE lanceert kennisdatabank

ETWIE

Het verder in kaart brengen van de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed was een prioriteit van de ETWIE-werking in 2013. Met de nieuwe kennisdatabank ontsluit het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed nu het netwerk van actoren, collecties en expertise in dit domein.

In de kennisbank kunt u zoeken naar actoren (musea, collecties, vakmannen, experts, onderzoekers, organisaties ...) en thema's (bijvoorbeeld houtbewerking, stoom ...) of op verkenning gaan via de themalijst. Dankzij een samenwerking met het MIAT (Museum over Industrie, Arbeid en Textiel) integreert de kennisbank ook de bestaande bibliografie van het industrieel erfgoed. Voortaan zal ook het wetenschappelijk en technisch erfgoed in deze bibliografie worden opgenomen.

Oproep

Alle informatie in de kennisbank wordt zo veel mogelijk aan elkaar gelinkt, zodat het netwerk van expertise en collectes in de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed zichtbaar wordt. Door het delen en verbinden van de beschikbare kennis biedt dit nieuwe werkinstrument heel wat mogelijkheden aan de sector. Essentieel is natuurlijk dat deze kennisbank zo veel mogelijk relevante informatie bevat. Op dit moment zijn al heel wat gegevens beschikbaar, maar dit overzicht is verre van volledig. Daarom doet ETWIE een oproep aan iedereen in de sector om informatie aan te leveren.

Bent u een expert in een bepaald domein of hebt u bepaalde technische vaardigheden die tegenwoordig niet meer zo courant zijn? Bezit u een interessante collectie met werktuigen, instrumenten, machines, archieven, foto’s … die al dan niet publiek toegankelijk is? Of weet u alles over het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed in een bepaalde gemeente? Vul dan een van de invulformulieren in op de ETWIE-website. Ook aanvullingen, reacties en foto's zijn nog steeds welkom via e-mail: info@etwie.be.