Erfgoedplus.be in een nieuw kleedje

Logo Erfgoedplus

Erfgoedplus.be ontsluit sinds 2009 cultureel erfgoed uit tientallen Vlaams-Brabantse en Limburgse musea, verenigingen, kerkfabrieken, bewaarbibliotheken en heemkundige kringen. De website werd deze week volledig vernieuwd.

Net zoals vroeger omvat ook de nieuwe website een erfgoedregister en een publieksvriendelijke website. In het Erfgoedregister kunnen organisaties die zelf geen digitale inventaris hebben, hun erfgoedobjecten beschrijven en rechtstreeks invoeren in de databank. Alle gegevens die in de databank terecht komen, worden op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en aan elkaar gelinkt. De website maakt de ingevoerde objecten zichtbaar en toegankelijk voor een breed publiek.

De ontsluiting van de Erfgoeddatabank blijft ook nu een cruciaal onderdeel, maar wordt voortaan verpakt in een dynamische, interactieve en publieksvriendelijke website. Extra nadruk wordt gelegd op de verhalen achter de collectiestukken.

Korte nieuwsberichten, thema’s en omvangrijke dossiers met subpagina’s, zorgen voor een dynamische ontsluiting van de Erfgoeddatabank. Bezoekers kunnen grasduinen tussen 90.000 digitale erfgoedobjecten uit 245 collecties. Interactieve elementen (feedback, webformulieren, oproepen, inzamelen van e-mails, RSS, delen met sociale netwerksites) intensifiëren de betrokkenheid en brengen het erfgoed dichter bij de bezoeker. Met agenda-items (UiT databank), downloads, filmpjes, podcasts en portaalpagina(‘s) krijgt de websitebezoeker een ruim aanbod aan verdere inhoudelijke uitdieping.