Erfgoedgemeenschap

Op 20 december 2010 bracht tapis plein de cultureel-erfgoedsector rond de feesttafel voor een nieuwe brainstorm rond het begrip erfgoedgemeenschap, een begrip binnen het Vlaamse erfgoedveld gelanceerd werd door het Cultureel-erfgoeddecreet (2008). Bij een hapje en een drankje staken een twintigtal erfgoedspelers de koppen bijeen. Vijf redenaars namen het woord, de anderen luisterden gretig en reflecteerden mee. Een boeiende discussie die verschillende pijnpunten en openstaande vragen blootlegde. Tapis plein publiceerde nu ook een overzicht van de tijdens de bijeenkomst uitgesproken tafelredes:

Debat
tapis plein
erfgoedgemeenschap