Erfgoedbank Brussel van en voor Brusselaars

De eerste online erfgoedbank van en voor Brusselaars is een feit. Met de erfgoedbank wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), initiatiefnemer van het project, materiaal dat niet wordt bewaard in archieven of musea verzekeren van een digitale toekomst. De erfgoedbank werd feestelijk gelanceerd in de Abdij van Dielegem (Jette) door Pascal Smet, collegelid van de VGC bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid.

Wie surft naar www.erfgoedbankbrussel.be vindt daarin een schat aan publiek (zw)erfgoed van de Brusselaars, afkomstig uit collecties van privéverzamelaars, families en verenigingen. Concreet gaat het om foto's, prentkaarten, gebruiks- en siervoorwerpen, filmpjes, audio-opnames, affiches, bidprentjes ... met een ouderdom van minstens 20 jaar. De afgelopen maanden zetten verschillende vrijwilligers zich in om dit materiaal te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven. Met als voorlopig resultaat een mooi gevulde erfgoedbank, goed voor zo'n 800 beelden uit vijf Brusselse gemeenten. Momenteel zijn de gemeenten Jette, Oudergem en Sint-Agatha-Berchem al partners van de Erfgoedbank Brussel.

"De afgelopen maanden hebben vele vrijwilligers zich ingezet om oude foto's, filmpjes en kaarten te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven. Dankzij hun inzet kan iedereen nu meegenieten van de verborgen parels van verzamelaars, families, verenigingen en erfgoedliefhebbers. Het (digitaal) delen van onze geschiedenis en gemeenschappelijk erfgoed kan onze samenleving alleen maar verrijken", zegt VGC-collegelid voor Cultuur Pascal Smet (SP.A).