Erfgoed en zaken 2014

Erfgoed en zaken

Ook in 2014 biedt FARO een uitgebreide waaier van opleidingen aan onder de noemer 'Erfgoed en Zaken', bedoeld om de zakelijke competenties van erfgoedwerkers te versterken.

Na een eerste, succesvolle reeks van ‘Erfgoed en zaken’ in de eerste jaarhelft van 2013, volgen er nu vormingsmodules over:

  • Marketing en publieksonderzoek
  • Organisatieontwikkeling en HRM
  • Vrijwilligersmanagement
  • Financieel beleid en fiscaliteit
  • Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
     

Programma

Hoe vind ik een stagiair? | Workshop
11 februari 2014, 13.00 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, Brussel
Docent: Jacqueline van Leeuwen (FARO)
Prijs: gratis | max. aantal deelnemers: 10 | Meer info

Wat is een beleidsplanningsproces? | Workshop
20 februari 2014, 14.00 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent: Jacqueline van Leeuwen (FARO)
Prijs: gratis | max. aantal deelnemers: 20 | Meer info

Grip op het geld. Financieel beleid (2 dagen)
27 februari en 27 maart 2014, 13.00 - 17.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent: Johan De Cooman
Prijs: 60 euro | max. aantal deelnemers: 20 | Meer info

Commerciële activiteiten voor vzw’s: BTW | Workshop
14 maart, 9.30 - 16.30 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docenten: Marleen Denef (Curia Leuven, docent HUBrussel, UA) en Danny Stas (Laga)
Prijs: 55 euro | max. aantal deelnemers: 25 | Meer info

Intern vormingsbeleid. In 5 stappen naar een lerende erfgoedorganisatie | Workshop
25 maart 2014, 13.00 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent: Jacqueline van Leeuwen (FARO)
Prijs: gratis | max. aantal deelnemers: 5 organisaties | Meer info

Brainstormen en inspraakmomenten opzetten | Workshop
24 april 2014, 13.00 tot 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent: Jacqueline van Leeuwen (FARO)
Prijs: gratis | max. aantal deelnemers: 5 organisaties | Meer info

Hoe maakt u competenties binnen uw organisatie bespreekbaar? | Workshop
13 mei 2014, 13.00 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent: Jacqueline van Leeuwen (FARO)
Prijs: gratis | max. aantal deelnemers: 10 | Meer info

Copyright geregeld? Omgaan met auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in de erfgoedsector | Interactieve infosessie
22 mei 2014, 10.00 - 16.30 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent: Joris Deene (Everest Law, SA&S)
Prijs: 25 euro | max. aantal deelnemers: 40 | Meer info

Cluster Fondsenwerving
Drie modules van telkens een halve dag:


Prijs cluster fondsenwerving: 65 euro voor een afzonderlijke module. Als u inschrijft voor de 3 modules samen, kan u op een behoorlijke korting rekenen. Dan betaalt u slechts 135 euro. Opgelet! Neemt u deel aan één of twee sessies? Schrijf dan voor elke sessie afzonderlijk in. Gebruik daarvoor de link(s) naar de sessie(s) van uw keuze. Neemt u deel aan de volledige cluster van drie modules? Schrijf u dan hier in.

Cluster Vloek of zegen? Marketing in de erfgoedsector
Zes sessies (waarvan een (gratis) lancering) op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel:

Lancering ‘Vloek of zegen? | Inspiratiegids voor het toepassen van marketing in de cultureel-erfgoedsector’
Maandag 24 februari 2014, 13.30 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Docent:Marjolijn Meynen (Hoofd Communicatie en Marketing  Rijksmuseum, Amsterdam), Sarah Amond (Senior Marketing Manager V&A, Londen), Alexander Vander Stichele en Roel Daenen (FARO)

Vijf sessies:


Gelet op de grote belangstelling en het beperkt aantal plaatsen, is het raadzaam u snel in te schrijven! Prijs cluster Vloek of zegen? Marketing in de erfgoedsector: 150 euro voor een afzonderlijke module. Als u inschrijft voor de 5 modules samen, betaalt u slechts 375 euro. Neemt u deel aan één of enkele sessies van deze cluster? Schrijf dan voor elke sessie afzonderlijk in. Gebruik daarvoor de link(s) naar de sessie(s) van uw keuze. Neemt u deel aan de volledige cluster (5 modules)? Schrijf u dan hier in. Wie inschrijft voor de volledige reeks, krijgt voorrang.

De modules bestaan uit een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk, met veel voorbeelden en getuigenissen. Deelnemers worden uitgenodigd om met oefeningen de nieuwe inzichten in de eigen praktijk toe te passen én de ervaringen te delen met collega’s. De docenten zijn mee gekozen in functie van hun vertrouwdheid met de specificiteit van de cultureel-erfgoedsector. De modules leveren – naast kennis, inzicht en praktijk –  ook een certificaat op. Daartoe werken we, zoals voor elke FARO-opleiding, met het OSCAR-systeem. Dat helpt deelnemers om inzicht te verwerven op de competenties die ze ontwikkelen doorheen het volgen van vormingen.

We blikken ook nog verder vooruit dan dit. In het najaar voorzien we sessies over onder meer communicatie (communicatieplan, sociale media, perswerking) en toerisme.