Erfgoed 2.0 demodag

demonstrator Erfgoed 2.0Het 'Erfgoed 2.0'-project verrichtte onderzoek naar een sociale interactieve location-based erfgoedbeleving via mobiele toestellen binnen een netwerk van erfgoedsites. Er zijn binnen deze ruime doelstelling verschillende onderzoekstaken gedefinieerd, die betrekking hebben op informatieuitwisseling binnen de sector (en bottom-up opbouw van data), location based netwerking en het interageren met de gebruiker op basis van profielinformatie, die moet leiden tot een adaptieve gebruikersinterface die tijdens het bezoek aan een erfgoedsite kan gebruikt worden. 

Woensdag 2 september werden de resultaten van het project Erfgoed 2.0 voorgesteld en werd ook het prototype van de mobiele toepassing die in het project werd ontwikkeld gedemonstreerd op de site van de abdij van Herkenrode. De dag werd afgesloten met een speech van viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten.

Alle info, slides, foto's en video vindt u op de projectwebsite.

FARO publiceerde naar aanleiding van dit project het boek 'Erfgoed 2.0, nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed', nog steeds te koop aan 18 euro bij FARO.

Evenement
mobiele digitale toepassingen
erfgoed 2.0
mobiele ontsluiting