Eerste behoudsmedewerkers erfgoed ontvangen diploma

Behoudsmedewerkers erfgoed

2 juli 2011. Een historische dag voor deze cursisten (zie foto) want zij zijn voorlopig de enige houders van een certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed. Miquel, Sylvie, Steven, Wouter, Ilse, Christian en An startten in september 2010 in de Bibliotheekschool Gent en brachten dankzij hun inzet en motivatie de opleiding tot een goed einde. Met veel enthousiasme maakten ze kennis met de praktische aspecten van het materiële cultureel erfgoed. Ze zijn van plan hun nieuw verworven inzichten toe te passen in het werkveld. Preventieve conservatie, zorg voor de collectie, inzicht in de materialen ... zijn niet langer holle woorden, maar inhouden met draagkracht. We wensen deze pioniers nog veel succes in de boeiende cultureel-erfgoedsector.

De Bibliotheekschool Gent organiseert de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed op vraag van en in overleg met de cultureel-erfgoedsector. De inhoud van de opleiding wordt gestuurd door een aantal vertegenwoordigers van het werkveld, o.a. FARO, het Felixarchief, het Fotomuseum provincie Antwerpen, OCMW-archief Brugge, De Zilveren Passer Consultancy, Dienst Collectiebeleid Antwerpen, Musea Brugge en de provinciale museumconsulent Oost-Vlaanderen.

De cultureel-erfgoedsector is erg heterogeen met een grote verscheidenheid aan organisaties. Een aantal sleutelwoorden zoals professionalisering, behoud en beheer, preventieve conservatie, zorg voor de collecties … komen echter overal terug. Zowel in musea en erfgoedbibliotheken als in depots en archieven klinkt de roep om kwalitatieve zorg steeds luider. De behoudsmedewerkers komen elke dag rechtstreeks in contact met de collecties of archiefbestanden. Het is dan ook van het grootste belang dat zij op de hoogte zijn van de materialen en eigenschappen, de bewaarcondities, het belang van vroege schadeherkenning en het omgaan met objecten. De kwaliteit van de zorg van nu zal bepalend zijn voor het bewaren van de collecties voor later, en dient dus aan een aantal hoge eisen te voldoen.

De eerstvolgende start van de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed is op 15 september 2011. Meer informatie hierover vindt u op de website van Bibliotheekschool Gent

Foto: Bibliotheekschool Gent, v.l.n.r. Wouter, Steven, An, Sylvie, Christian, Ilse (ontbreekt op de foto: Miquel)

Bron: Bibliotheekschool Gent