Een derde beroepskwalificatie voor de bibliotheeksector

FARO, LOCUS, VOWB en VVBAD beslisten om een derde beroepskwalificatiedossier voor de bibliotheeksector op te stellen: Bibliotheekdeskundige/informatiedeskundige.

Eind augustus komt een werkgroep onder begeleiding van het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV) daartoe voor een eerste keer samen. De werkgroep zal ook nagaan in hoeverre het eerder ingediende dossier voor Bibliotheekmedewerker/informatiebemiddelaar aangepast moet worden, nu de beroepsstructuur niet langer tweeledig, maar drieledig is. Een derde beroepskwalificatie moet een bibliotheekopleiding mogelijk maken die zich situeert tussen secundair onderwijs en master.

Eerder dienden de vier organisaties al twee dossiers in. Dat voor Bibliothecaris/informatiemanager werd inmiddels officieel erkend en is ingeschaald op niveau 7, master. Het dossier Bibliotheekmedewerker/informatiebemiddelaar wordt allicht ingeschaald op niveau 4, secundair onderwijs. Daardoor zouden de bestaande graduaatopleidingen niet langer kunnen voortbestaan, terwijl de bibliotheeksector juist grote nood heeft aan een opleiding voor vakspecialisten en middenkader. Dat vooruitzicht leidde tot een petitie voor een drieledige beroepsstructuur, die op korte tijd een kleine duizend handtekeningen wist te verzamelen.

Commissie Onderwijs

Op 30 mei stelde Paul Delva (CD&V) in de commissie Onderwijs een vraag aan minister Pascal Smet (sp.a) over de inschaling van bibliotheekmedewerker in de kwalificatiestructuur. De minister bevestigde dat in het beroepskwalificatiedossier van bibliotheekmedewerker er nog geen beslissing is genomen. Er is dus nog geen erkenning gebeurd door de Vlaamse regering. De minister meldde ook dat er op dit moment inderdaad gesprekken plaatsvinden met de bibliotheeksector, zijn kabinet, het kabinet van Cultuur en AKOV om na te gaan of er alsnog een derde beroepskwalificatiedossier op tussenliggend niveau kan worden ingediend.

Bron: VVBAD