Doorgroeien in cultuur versterkt cultuureducatie voor volwassenen

Doorgroeien in cultuur

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering de Conceptnota Cultuureducatie Doorgroeien in cultuur goed. Doorgroeien in cultuur trekt het strategisch beleidskader van Groeien in cultuur door naar 18-plussers. Ook volwassenen moeten ten volle van kwaliteitsvolle cultuureducatie kunnen genieten.

De conceptnota Doorgroeien in cultuur, goedgekeurd op 19 juli 2013 door de Vlaamse Regering, is een vervolg op Groeien in cultuur, waarin een gezamenlijk beleidskader werd uitgezet voor cultuureducatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Omdat ook 18-plussers maximale kansen moeten krijgen op kwalitatieve cultuureducatie tijdens verschillende levensfasen en in verschillende levensdomeinen is er nu Doorgroeien in cultuur. De nota wil talloze cultuureducatieve professionals en vrijwilligers inspireren om nog meer de handen in elkaar te slaan, en samen werk te maken van een rijk cultuureducatief landschap.

Wat de acties betreft gaat heel wat aandacht naar kansengroepen: hoe bereik en betrek je ze en wat kan cultuureducatie voor hen betekenen? Literatuur en lettereneducatie worden benaderd vanuit zowel lezers- als schrijversperspectief. Kunsteducatie wordt structureel verankerd in het vernieuwde Kunstendecreet, onder meer door een expliciete opdracht voor het eengemaakte kunstensteunpunt. Andere aandachtspunten zijn een betere doorstroming en wisselwerking tussen het formeel (bv. Deeltijds Kunstonderwijs) en niet-formeel (bv. sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) aanbod, en meer en betere samenwerking tussen lokale instellingen en beleidsdomeinen met het oog op een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen.

Verder zet Doorgroeien in cultuur in op de ondersteuning van netwerken, zoals de expertisenetwerken (ENCE’s) en Vitamine C, op de mogelijkheden van leeromgevingen binnen de vernieuwde visie op de bibliotheek, het intergenerationeel leren, het verenigingsleven en de infrastructuur van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO).

Lees meer in het persbericht (Joke Schauvliege) of download de nota's Doorgroeien in cultuur en Groeien in cultuur.