@Diversity zkt. goed idee

Broedt u op een innovatief idee over hoe de Europese culturele en creatieve sector gebruik kan maken van ICT voor het creëren, toegankelijk maken, verspreiden en/of financieren van cultuur? Zet uw idee op papier en doe mee aan het @Diversity incubatieprogramma van de @Diversity Idea Competition. De beste ideeën krijgen ondersteuning vanuit het programma en worden ontwikkeld tot inzetbare modellen.

Meer informatie vindt u op de website van het @Diversity-programma