Dieren en hun papieren | Mendop vzw stelt zich voor

Bijenkorven

Onder het motto 'mens & dier op papier' besteedt de erfgoedvereniging Mendop vzw sinds 2008 aandacht aan de zeer verscheiden omgangsvormen tussen mensen en dieren. Tot de hoofdopdracht van Mendop behoort de uitbouw van een onafhankelijk archief en documentatiecentrum dat voor alle sporen van de menselijke omgang met dieren een veilige bewaarplaats wil aanbieden. Het ligt in de bedoeling om met dit aparte ‘dierenasiel’ (want: zonder levende dieren) uit te groeien tot een landelijk expertisecentrum met thuisbasis in Brugge. Momenteel is Brugge de enige grote Vlaamse stad waar nog geen thematische archiefinstelling gevestigd is.

Tijdens de opstartjaren vond Mendop onderdak in het Brugse Stadsarchief, waar de vzw kan beschikken over een professioneel ingerichte depotruimte. Enkele schenkingen later vindt Mendop het nu tijd om haar werking aan het grote publiek voor te stellen, onder meer via de tentoonstelling 'Dieren en hun papieren'. De hoofdmoot van de tentoonstelling is gewijd aan de nalatenschappen van de West-Vlaamse imkers Omer Goens (1924-2006) en Jozef Maes (1924-2003). Een deel van de verzameling oude bijenboeken en -gravures van Goens en het volledige bijenarchief van Maes zijn in 2011 door de respectievelijke nabestaanden aan Mendop gedoneerd. Goens en Maes waren van kindsbeen af verwoede bijenliefhebbers. Maes gaf in Vlaanderen honderden lezingen over de bijenteelt en zetelde een poos als voorzitter van de vzw Vlaamse Imkersbond. Omer Goens muntte uit als internationaal verzamelaar van antiquarische boeken en gravures over bijen. Maes en Goens kenden elkaar goed en publiceerden in 1985 het naslagwerk Geschiedenis van de Bijenteelt.

De tentoonstelling ‘Dieren en hun papieren’ is meteen ook een oproep. Over dieren is er de voorbije eeuwen heel wat geschreven en gedrukt: boeken, prenten, affiches, correspondentie, archivalia, foto’s, krantenknipsels, etiketten, postzegels, reclamedrukwerk, ansichten, schoolplaten, vaktijdschriften, noem maar op. Dit type cultureel erfgoed gaat nog heel vaak verloren, waardoor toekomstige liefhebbers, publicisten, academici en onderzoekers heel wat bronnenmateriaal dreigen mis te lopen. Mendop vzw hoopt dit hiaat voor bedreigd en versplinterd dierenerfgoed zo goed mogelijk ongedaan te maken. De archiefwerking van Mendop richt zich zowel tot particuliere collecties en nalatenschappen als tot de archieven van op dieren toegespitste clubs, koepelverenigingen, actiegroepen, instellingen, beroepsorganisaties of firma’s.

Het volledige werkveld van Mendop kan u nalezen in de rubrieken ‘de onderwerpen’ en ‘de voorwerpen’ op de website van Mendop. Mensen die overwegen om een schenking aan het archief van Mendop over te maken, kunnen via deze website contact opnemen.

Evenement
Mendop
dieren