De Jonge Academie lanceert oproep om nieuwe leden

De Jonge Academie is een autonoom werkende vereniging van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst. Zij formuleert standpunten en opinies, organiseert evenementen over relevante thema’s en zoekt expliciet de weg naar overheden en publiek om waar mogelijk bij te dragen tot verbetering van pijnpunten en het aanpakken van uitdagingen.

De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal drie en maximaal tien jaar geleden hun doctoraat behaald. De leden-kunstenaars zijn minimum 25 en maximaal 39 jaar oud en hebben een duidelijke affiniteit met de thema’s van de Jonge Academie. De deadline voor het inzenden van kandidaturen voor lidmaatschap 2016-2021 is 20 december. Meer info vindt u hier.