Cultuurprijzen historisch onderzoek provincie Oost-Vlaanderen

U hebt een passie voor geschiedenis en schreef onlangs een opmerkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie? U bestudeerde een volkskundig thema en schreef uw bevindingen neer in een verrassende publicatie? U bent bovendien in Oost-Vlaanderen geboren, u woont er meer dan vijf jaar of u schreef over een Oost-Vlaams onderwerp? Aarzel niet langer en waag uw kans om de jaarlijkse prijs voor geschiedenis of de driejaarlijkse prijs voor volkskunde van de provincie Oost-Vlaanderen te winnen. De laureaat krijgt naast erkenning en waardering een geldprijs van 5.000 euro.

De historische of volkskundige studie moet in het Nederlands geschreven zijn. Het mag een uitgegeven of onuitgegeven boek, artikel of artikelreeks zijn, maar geen onuitgegeven proefschrift tot het behalen van een diploma. Een doctoraalscriptie die wel gepubliceerd is, mag in 2013 wel. De jury aanvaardt ook studies die op het internet verschenen zijn.

Zij wonnen de prijs de voorbije jaren:

  • Dr. Lucien De Cock in 2010 met het tweedelig werk Geschiedenis van de dood in Europa. (volkskunde)
  • Prof. Dr. Frederik Buylaert in 2011 met Eeuwen van ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen. (geschiedenis)
  • Frederik Dhondt won in 2012 met Op zoek naar Glorie in Vlaanderen. 1707-1708. De Zonnekoning en de Spaanse Successie. (geschiedenis)


Hoe neemt u deel?
Bezorg de studie waarmee je deelneemt in zes exemplaren en vergezeld van het inschrijvingsformulier en een bewijs van geboorte- of woonplaats ten laatste op 15 april 2013 aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Erfgoed, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De voorwaarden om deel te nemen, het reglement en het inschrijvingsformulier vindt u op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. Hebt u nog vragen of wilt u het reglement en een inschrijvingsformulier toegestuurd krijgen? Bel of mail naar Hilde De Mulder, tel. +32 (0)9 267 72 71, hilde.de.mulder@oost-vlaanderen.be

Download de folder