Cores vernieuwt en verruimt

Logo Cores

Eind juni ondertekenden Syntra West, diverse erfgoedpartners en de provincies Oost- en West-Vlaanderen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Cores, het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief.

Cores is een gezamenlijk initiatief van vormingsinstelling Syntra West en zeven Brugse erfgoedpartners: het Rijksarchief en het Stadsarchief, de archiefdiensten van Bisdom en Grootseminarie, het OCMW-archief, de Erfgoedcel en de Openbare Bibliotheek. Ook de provincies West- en Oost-Vlaanderen sluiten zich vanaf dit jaar bij dit samenwerkingsverband aan. Samen bundelen de partners hun expertise om activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mogelijk te maken.

Centraal binnen Cores staat de opleiding 'Restauratievakman van boeken en archief' bij Syntra West. De tweejarige dagopleiding leidt naar een erkend getuigschrift. De leden van Cores ondersteunen de opleiding door ze te begeleiden, te adviseren en een eigen patrimonium ter beschikking te stellen ten behoeve van de stage. In 2012 liep bijvoorbeeld het project 'Boeken-EHBO' in de Openbare Bibliotheek Brugge.

Tegelijkertijd met de ondertekening werd ook een nieuwe portaalsite voorgesteld. Op cores-vlaanderen.be krijgt u informatie over opleidingen, nieuwe technieken en evenementen binnen de restauratiewereld.

 

Bijlage