Call for papers 'Ambassadors of the Book. Competences for heritage librarians'

Op 1 en 2 februari 2012 vindt in Antwerpen een internationale conferentie plaats over de competenties die erfgoedbibliothecarissen nodig hebben en de manier waarop deze op de verschillende onderwijsniveaus kunnen worden aangeleerd. Bijdragen voor presentaties van 30 minuten kunnen tot 31 augustus 2011 ingediend worden bij prof. dr. Pierre Delsaerdt. Zowel presentaties als best practices en theoretische bijdragen zijn welkom. Meer informatie vindt u via de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Deze Engelstalige conferentie wordt georganiseerd door het Departement Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, in samenwerking met École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB, Lyon), FARO. Vlaamse Steunpunt voor cultureel erfgoed, onder auspiciën van IFLA-Rare Books and Manuscript Section, het LIBER Steering Committee for Heritage Collection and Preservation en het Consortium of European Research Libraries (CERL).

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek