'Bokrijk brandmerkt' trekt volop de kaart van het vakmanschap

Campagnebeeld 'Bokrijk brandmerkt'

'Bokrijk brandmerkt', onder die noemer zet het Openluchtmuseum Bokrijk voortaan op een innovatieve manier oude ambachten en technieken in de kijker via een permanente en belevingsvolle opstelling. Het museum zet daarbij volop in op vakmanschap, een uniek samengaan van doorgedreven vakkennis en het vermogen om die kennis al doende in een kwalitatief product om te zetten.

Met dit als uitgangspunt selecteerde Bokrijk een longlist van vijftien potentiële ambachten die in aanmerking komen om in het project verder uitgediept te worden. Vijf zijn er alvast prioritair naar voren geschoven: bierbrouwen, smeden, malen/bakken, leder bewerken en pottenbakken. In de periode 2016-2018 zullen deze ambachten gaandeweg zichtbaar worden in het Openluchtmuseum, geconcentreerd in het museumgedeelte De Kempen. De bezoeker maakt er kennis met de verschillende aspecten van traditioneel vakmanschap, de betekenis hiervan in het verleden en de rol vandaag en in de toekomst. Een voorbeeld: daar waar het pottenbakken zich nu beperkt tot een demonstratie en workshops voor kinderen, zal u in de toekomst het hele proces van klei tot afgewerkt product kunnen zien, voelen, ruiken en zelf participeren. Hierbij worden, variërend van ambacht tot ambacht, multimedia en hedendaagse technieken ingezet. Beleving en ervaring staan centraal.

Hedendaagse blik

Als curator van het project 'Bokrijk brandmerkt' werd gekozen voor architect Bart Lens (Lens°Ass Architecten). Daarnaast wordt voor het hedendaagse en toekomstige luik per vakmanschap ook beroep gedaan op een toonaangevende hedendaagse designer die dit vakmanschap eigen is. Als 'ambachters van nu' geven ze vanuit hun voeling voor authentieke  materialen (ijzer, hout, klei …) tal van producten een eigentijdse vorm. In heel wat vernieuwende ontwerpen zien we duidelijk die terugkeer naar basistechnieken en basiskennis van weleer. Zo kan in dit voorbeeld van het pottenbakken een kunstenaar met 3D-printing het nieuwe 'pottenbakken' illustreren ... of gaat een ontwerper van schoenen of tassen aan de slag rond 'leder bewerken'.

Brandmerken

Met de benaming 'brandmerken' refereert het Openluchtmuseum naar de oorspronkelijke betekenis ‘een merkteken aanbrengen’, op vee of op kunstwerken, om eigendom of authenticiteit en kwaliteit aan te geven. Een brandmerk getuigt van de fierheid van demaker. Maar ook figuurlijk: ‘claimen’.

Illustratie: Domein Bokrijk