Beurzen voor jonge talenten in erfgoedberoepen

Via het Platform voor Opleiding en Talent, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kunnen jonge talentvolle Belgische ambachtslieden in erfgoedberoepen beurzen aanvragen om hun vaardigheden te perfectioneren in een opleidingscentrum of bij een leermeester in het buitenland.

De beurzen worden toegekend op basis van het reële kostenplaatje en kunnen niet meer bedragen dan 10.000 euro/beurs. Dit bedrag kan eventueel worden herzien indien de kandidaat een hoger bedrag nodig mocht hebben om zijn vervolmaking tot een goed einde te brengen (kosten van het materiaal, duur van de opleiding …).

Dossiers tot het aanvragen van een beurs moeten ingediend worden voor 6 augustus 2012, meer informatie over het platform en de procedure tot indiening van dossiers vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.