Armoedefonds roept op tot indienen creatieve projecten tegen armoede

Het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten die de armoede in al haar facetten en op vele domeinen bestrijden. Het Fonds organiseert daartoe een projectoproep. Kandidaat-organisaties kunnen permanent dossiers indienen.

De selectie van de kandidaatsdossiers wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke, pluralistisch samengestelde jury. De jury vergadert tweemaal per jaar om binnen het budget (350.000 euro per jaar) een reeks projecten te selecteren die steun zullen krijgen. Een geselecteerd project kan maximum 12.500 euro krijgen. De jury bepaalt het bedrag van de steun. Dit bedrag moet integraal in het project worden geïnvesteerd.

Voor de lenteselectie is de uiterste datum voor het indienen van een dossier 31 maart. Voor de herfstselectie is dat 30 september. De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden respectievelijk eind juni en eind december bekendgemaakt.

Doelpubliek: Verenigingen en instellingen die zich in België uitdrukkelijk tot mensen in armoede richten, die een vernieuwend project van armoedebestrijding wensen te realiseren dat aansluit op een lokale dynamiek van solidariteit en dialoog met mensen die in armoede leven.

Timing:

  • Uiterste datum indiening dossiers: 30/09/2012
  • Datum bekendmaking: 21/12/2012


Meer informatie over de selectiecriteria en de indieningsvoorwaarden vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.