Archief Insolvente Boedelkamer op het UNESCO-Register van het Geheugen van de Wereld

Op 30 juli besliste UNESCO om het archief van de Insolvente Boedelkamer, dat zich in het Antwerpse stadsarchief bevindt, op te nemen in het 'Register van het Geheugen van de Wereld'. Dat is de lijst van de door UNESCO erkende topstukken en collecties documentair erfgoed van wereldniveau. Ook het dagboek van Anne Frank en de manuscripten en brieven van Hans Christian Andersen bijvoorbeeld staan op deze lijst.

Het UNESCO-programma voor het 'Geheugen van de Wereld' is gericht op de wereldwijde sensibilisering voor het belang van roerend erfgoed en voor de bescherming, het behoud en beheer en de ontsluiting van waardevolle archieven en bibliotheekcollecties. Het 'Register van het Geheugen van de Wereld' is het uithangbord van dit brede UNESCO-programma. In 2008 werd via de Vlaamse UNESCO-commissie, in samenwerking met FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het kandidatuurdossier van het archieffonds van de Insolvente Boedelkamer ingediend bij UNESCO.

De documenten van de Insolvente Boedelkamer bevinden zich in het FelixArchief, het stadsarchief van Antwerpen. Om schuldeisers van faillerende personen of zaken te beschermen, beval de Antwerpse stadsmagistraat al in 1518 dat alle bezittingen en papieren van de 'insolvente' of in faling geraakte persoon moesten beheerd worden door een gerechtelijk ambtenaar: de amman. Zo kwamen tientallen archieven van handelaars en bedrijven terecht op het Antwerpse stadhuis. Deze archieven vormen een unieke staalkaart van het economische leven in de stad vanaf de 16de eeuw. Door het belang van Antwerpen als handelsmetropool in de 16de en 17de eeuw heeft het fonds ook een duidelijke internationale dimensie. Antwerpse handelaars hadden correspondenten in de hele wereld. Deze brieven uit Cadiz, Lissabon, Rome, enzovoort bleven allemaal bewaard in de Insolvente Boedelkamer.

Sinds maart 2008 is dit archief opgenomen in de lijst van het cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang van de Vlaamse overheid. Sinds 30 juli wordt het ook opgenomen in het register van het Geheugen van de Wereld door UNESCO.