Apostelretabel Sint-Dimpnakerk Geel opgenomen op Vlaamse Topstukkenlijst

Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, een lijst met het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet.

Het Topstukkendecreet (2003) regelt de bescherming van cultuurgoederen die omwille van hun uitzonderlijke archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard moeten blijven. Cultuurgoederen op de Topstukkenlijst worden als zeldzaam en onmisbaar voor de Vlaamse Gemeenschap bestempeld.

Al in 2011 werd uitzonderlijk kerkelijk erfgoed op de Topstukkenlijst geplaatst waaronder het passieretabel en het retabel van Sint-Dimpna uit de gelijknamige kerk in Geel. Nu wordt ook het apostelretabel op de zijmuur van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief beschermd. Het is veruit het oudst bewaarde Vlaamse retabel in gepolychromeerde natuursteen.

Met zijn streng hiƫrarchische indeling is dit retabel een bijzonder zeldzame 14de-eeuwse voorganger in steen van het vooral tussen 1380 en 1450 gebruikelijke type in albast of gepolychromeerd hout. Het retabel heeft een belangrijke ijkwaarde voor de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het vleugelretabel in de Nederlanden.

Als een cultuurgoed zoals dit retabel op de Topstukkenlijst wordt gezet, heeft deze bescherming een aantal gevolgen voor de eigenaar. Als hij het topstuk buiten Vlaanderen wil brengen, is een voorafgaandelijke toelating van de Vlaamse overheid nodig. Gaat het om een definitieve uitvoer dan kan de Vlaamse overheid de toelating weigeren mits zij zich engageert om het Topstuk van de eigenaar te kopen tegen de internationale marktwaarde van het object.

De eigenaar dient zijn topstuk(ken) in goede staat te bewaren. Voor fysische ingrepen op het topstuk is een toelating vereist van de Vlaamse overheid. De restauratiekosten zijn subsidieerbaar tot een maximum van 80% van de kosten.

Met de opname van het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel bevat de Topstukkenlijst nu 398 individuele stukken en 38 verzamelingen.

Meer informatie over de Topstukkenlijst vindt u op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Bron: persbericht minister Schauvliege