Algemeen Rijksarchief zet Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online

Vijftien miljoen pagina's met akten uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand staan voortaan ter beschikking van genealogen en andere geïnteresseerden. Het Algemeen Rijksarchief scande de voorbije jaren de pagina's in en maakt ze nu toegankelijk via zijn website.

Bijna 25.000 Belgische parochieregisters (inclusief tafels) die bewaard worden in de verschillende depots van het Belgisch Rijksarchief zijn raadpleegbaar, samen met enkele aanvullingen die ter beschikking werden gesteld door andere archiefdiensten. Naarmate de digitalisering vordert, zullen nog bijkomende pagina's uit de registers van de burgerlijke stand worden toegevoegd op de website. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden die ook ingescand.

Het Rijksarchief ging al in 2002 van start met digitalisering, maar met het project ‘digit’, gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid, kon op grotere schaal verder worden gewerkt. De resultaten kwamen in een eerste fase (vanaf 2009) beschikbaar in de leeszalen, en nu – dankzij de ingebruikname van een externe server en storage- en netwerkcapaciteit – ook via internet. Voor de digitalisering van de parochieregisters werden de originele registers ingescand. De digitalisering van de akten van de burgerlijke stand gebeurt in samenwerking met ‘Familysearch’. Voor de periode tot ca. 1870 moeten in totaal meer dan 28.000 microfilms worden gedigitaliseerd; voor de periode na 1870 gebeurt digitalisering op basis van de originele registers.

Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en een paswoord beschikken. Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de databank is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing. Gegevens die jonger zijn dan 100 jaar zijn niet toegankelijk.